Kao i svake godine povela se dilema da li je pravilnije reći „uskrs“ ili „vaskrs“, a na društvenim mrežama ona je prerasla i u rasprave, gde pojedini građani kažu da je isključivo „vaskrs“ u duhu srpskog jezika.

Sponsored links:

– Pravilno je reći i jedno i drugo, bitno je da se razumemo – kaže za „Blic“ sveštenik Zoran Perković.

Da je razlika između ove dve reči zapravo političkog karaktera piše u Srpskom jezičkom priručniku, čiji su autori Pavle Ivić, Ivan Klajn, Mitar Pešikan i Branislav Brborić.

U ovom Priručniku piše da postoji veliki broj hrvatskih reči čije preuzimanje ne dolazi u obzir, ali i da je „broj takvih reči donekle i veštački povećan poslednjih godina, politički motivisanim (mada sasvim nenaučnim) tvrdnjama da je tobože domovina „hrvatski“ a samo otadžbina srpski, ili da „hrvatske“ oblike Uskrs, uskršnji treba zameniti „srpskim“ Vaskrs, vaskršnji“.

REKLAME: OSTATAK ČLANKA U NASTAVKU

Ipak, u Pravopisu srpskog jezika piše da, iako se obe reči koriste u srpskom književnom i narativnom izrazu, izvesne razlike postoje. One su stilskog karaktera, pa je tako prefiks „vas-“ svečaniji, a prefiks „us-“ pripada stilski neutralnom standardu.

(Izvor: blic.rs)