Reka Locvil u Bernu u Švajcarskoj je prokrvarila. Poprimila je krvavo crvenu boju, a naučnici opet nemaju rešenje.

Sponsored links:

Slučajevi krvavih reka bez naučnog objašnjenja vrlo su česti u protekle dve godine. Ljudi u čudu i sa strahom promatraju reke i jedino s čime to mogu povezati je knjiga Otkrovenja u kojoj su krvave vode sveta najavljene kao jedan od znakova dolaska Zveri, ali i drugog dolaska Isusa Hrista.

Reka u Bernu samo je poslednji incident u nizu u kojem se slatke ali i slane vode pretvaraju u krv, a naučnici samo ćute i zbunjeno promatraju.

REKLAME: OSTATAK ČLANKA U NASTAVKU

U januaru 2014. prokrvario je potok u Northempširu u Velikoj Britaniji. Na početku se smatralo kako je mastilo iscurilo u potok, ali to nikada nije potvrđeno i nikada nije pronađen uzrok crvene boje potoka.

U decembru 2013. manja reka u Slovačkoj u blizini jednog malog sela je prokrvarila na izvoru. Meštani su smatrali da je to krv iz obližnje klaonice, no kasnije se utvrdilo kako nije. Uzrok nikada nije pronađen.

REKLAME: OSTATAK ČLANKA U NASTAVKU

Sličan incident dogodio se u novembru 2012. u jednom delu reke Jangce u Kini. Uzrok nikada nije pronađen uprkos višemesečnoj borbi raznih stručnjaka koji su pokušavali da odgonetnu šta se dogodilo. Slika govori sama za sebe.

U martu 2012. ljudi u Libanu u čudu su se probudili kada su videli da je rieka Bejrut koja prolazi ivicom grada, neobjašnjivo krvava.

REKLAME: OSTATAK ČLANKA U NASTAVKU

Čak su i kanali Bejruta bili krvavi, a tamošnje vlasti nikada nisu dale objašnjenje.

U malom gradiću Litl Rok, 2012. potok je pocrveneo, takođe bez objašnjenja…

U petak vode jezera na delti Rone u južnoj Francuskoj, odjednom su postale crvene. Ove scene zbunile su brojne izletnike. Čudna stvar je ta što je krvava voda dopirala sa svih strana kao što je prikazano na slici. Boja ove vode nikada nije objašnjena.

Dok su Vlade sveta i naučnici u potpunosti zbunjeni ovim događajima, ljudi sve više govore kako su u pitanju sve jasniji znakovi Poslednjih vremena prorokovanih u Knjizi otkrovenja.

Niti jedna od ovih pojava nije objašnjena ali širom sveta se upozorava na proročke reči iz Otkrovenja, a koje trebaju poslužiti ljudima kao opomena i priprema na ono što nam dolazi. Otk. 16,3 jasno govori: ;“I drugi anđeo izli čašu svoju u more; i postade krv kao od mrtvaca, i svaka duša živa umreše u moru.“

Brutalnom pomoru morskih bića poslednjih godina u svetu itekako svedočimo, a scene krvavog mora sve su češće. Nadalje Otk. 16,4 govori: „I treći anđeo izli čašu svoju na reke i na izvore vodene; i postade, krv“. Na ovim fotografijama vidljive su krvave reke i to širom naše planete, a koje su prorečene pre 2 hiljade godina u Svetoj Reči.