Nikolaj je predvideo nemire u Egiptu 2011. godine i sukobe u Siriji, a nedavno je objavio knjigu u kojoj opisuje svetske događaje koji će se odigrati do 2050. godine.

Sponsored links:

Kada bismo mogli da pogledamo u budućnost, šta bismo videli? Vizionar E. M. Nikolaj je odličan u predviđanju budućih događaja. On je moderni Nostradamus.

Nikolaj je predvideo nemire u Egiptu 2011. godine i sukobe u Siriji, a nedavno je objavio knjigu u kojoj opisuje svetske događaje koji će se odigrati do 2050. godine.

On tvrdi da postoji nekoliko linija vremena koje su paralelne i koje se dešavaju istovremeno, ali da postoji jedna dominantna linija vremena koja je “najverovatnija”. Upravo na osnovu te linije Nikolaj predviđa događaje.

REKLAME: OSTATAK ČLANKA U NASTAVKU

Prema njegovim rečima, ovo su događaji koji se nalaze na dominantnoj liniji vremena:

– U martu 2015. godine je pokušan atentat na predsednika Vladimira Putina od strane tajne zapadne službe. Putin je tada nestao sa svetske scene na oko 10 dana i pojavile su se razne spekulacije o tome gde je nestao i da li je živ ili mrtav. Putin je tada doživeo spiritualno prosvetljenje koje ga je znatno promenilo.

– Treći svetski rat je već počeo, iako ga još ne zovemo tako. On će zvanično dobiti taj naziv do 2020. godine. Nastaće zatišje u sukobima kada Rusija pomogne Siriji da uništi položaje terorista. Teroristi će se zatim pregrupisati uz pomoć Zapada. Kada se rat proširi na Liban i Jordan, doći će do njegove eskalacije. Nuklearna oružja će biti postavljena na Bliskom istoku, ali i na nekim mestima u Evropi.

REKLAME: OSTATAK ČLANKA U NASTAVKU

Nastaće uništenje i ozbiljni ekonomski problemi, a mnoge ekonomije će se raspasti do 2025. godine.

– Izrael će pokušati ponovo da izgradi hram Maunt i oteraće Palestince iz te oblasti.

– Negde između 2025. i 2030. godine će doći do pada katoličke crkve kada teroristi unište Rim.

REKLAME: OSTATAK ČLANKA U NASTAVKU

– Sukobi na Bliskom istoku će se nastaviti jer se mnoge oblasti nalaze na ključnim portalima koji pojačavaju osećanja, zbog čega će se negativna osećanja i nasilje samo širiti.

– Ekonomski problemi u SAD će se nastaviti, a do resetovanja valute i povratka na zlatni standard će doći negde između 2017. i 2019. godine.

– U SAD će oko 2030. godine doći do građanskog rata i raspadanja države na regionalne unije. Jedna od najjačih i najboljih unija će biti Region Nove Engleske. Mnogi regioni će imati svoje valute i svoju vojsku, naročito nakon bankrota federalne vlasti 2030. godine.

– Rusija će učestvovati u novom periodu Evroazijskog prosvetljenja u drugoj polovini 21. veka. Doći će do kulturne revolucije, a Rusija će se posmatrati kao “spasitelj”.

– Doći će do drugog silaska Hrista u severnoj Turskoj, što će izazvati početak “Novog zlatnog doba”.

– Rusija i Kina će postati svetska zaštitna policija.

– Meksiko će ući u savez sa Kinom, Kanadom i Rusijom.

– Iz ovih geopolitičkih predviđanja se vidi da će Evroazija postati centar geopolitičkih zbivanja do 2050. godine.

Ostaje nam samo da sačekamo da se ova predviđanja ostvare.