Pristup manastirima je u početku (namerno) bio otežan i zahtevao penjanje merdevinama ili „izvlačenje“ pomoću specijalnih mreža, koje su se koristile kako za ljude, tako i za robu.

Sponsored links:

Manastiri Meteori (grč. Μετέωρα — lebdeće kamenje) je skupina pravoslavnih manastira u blizini grčkog grada Kalambake, u zapadnoj Tesaliji. Manastiri su veoma poznati po svom nesvakidašnjem položaju na stenama-stubovima i smatraju se najvrednijom skupinom manastira u Grčkoj posle Svete gore. Meteori su i na spisku kulturne baštine UNESKO.

Tačan datum osnivanja manastira nije poznat. Krajem 11. i početkom 12. veka formirana je rudimentarna monaška država pod nazivom „Skete of Stagoi“ i bila je smeštena oko još postojeće Bogorodičine crkve. Krajem 12. veka zajednica asketa pohrlila je u Meteore.

REKLAME: OSTATAK ČLANKA U NASTAVKU

Pristup manastirima je u početku (namerno) bio otežan i zahtevao penjanje merdevinama ili „izvlačenje“ pomoćuspecijalnih mreža, koje su se koristile kako za ljude, tako i za robu.

1921. godine Marija od Edinburga je posetila Meteore, postavši prva žena kojoj je dozvoljen ulaz u manastir Veliki Meteor. Dvadesetih godina prošlog veka poboljšan je pristup. U kamen su uklesane stepenice, što je kompleks činilo dostupnijim preko mosta s obližnjeg platoa.

Tokom Drugog svetskog rata ovaj predeo je bombardovan, a mnoga umetnička blaga bila su ukradena. Ukupno postoji 6 manastira, četiri muška i dva ženska.

REKLAME: OSTATAK ČLANKA U NASTAVKU