„Mi ćemo na svaki način podržavati one koji budu usađivali u čovekov razum kult seksa, nasilja, sadizma i izdaje – jednom rečju svake nemoralnosti. U upravljanju državom, mi ćemo izazivati haos i nered“, navodi se u doktrini CIA.

Sponsored links:

Šef CIA od 1953. oo 1961. godine ukazuje da će literatura, bioskop i pozorište proslavljati najniža ljudska osećanja.

Mnogi su se nasmejali na čuvenu repliku u filmu Balkanski špijun – „CIA, snajka CIA“, ali bi se sasvim sigurno još više gorko nasmejali da znaju koliko je američka tajna služba umešana u politička dešavanja protiv slovenskih država.

Dokaz je izvod iz Doktrine borbe protiv Istoka, koju je kreirao direktor CIA Alan Dals, a u dokumentu su smernice kako da se razore tradicionalne vrednosti prisutne u pravoslavnim zemljama, ugasi nacionalna svest njihovih građana i slomi vojna moć slovenskih država.

REKLAME: OSTATAK ČLANKA U NASTAVKU

U Dalsovoj direktivi američkim službama bezbednosti pod naslovom Doktrina američke borbe protiv Istoka, navodi se da SAD treba da zavladaju svetom, a prethodno moraju da slome duh slovenskih zemalja.

„Daćemo sve što imamo, svo zlato, svu materijlanu moć na magarčenje i zaluđivanje ljudi. Čovečiji mozak, svest ljudi skloni su promenama. Posejemo li tamo haos, mi ćemo neprimetno da im podmetnemo lažne vrednosti i primorati ih da te vrednosti i prihvate. Kako?

Mi ćemo naći istomišljenike, svoje saveznike i pomoćnike u njihovoj domovini. Malo po malo, mi ćemo odigrati grandioznu po svom obimu tragediju pogibije svih pravoslavnih Slovena, i konačno, nepovratno ćemo ugasiti njihovu nacionalnu svest „, navodi se u dokumentu.

REKLAME: OSTATAK ČLANKA U NASTAVKU

Američka tajna služba je zadužena da neprimetno, prikriveno aktivno i postojano, pomaže despotizam činovnika, korupciju i neprincipijelnost.

„Čestitost i pravednost biće ismevani, nikome neće biti nužni i biće smatrani ostatkom prošlosti. Grubosti i naglost, laž i obmana, pijanstvo, narkomanija, izdajništva, šovinizam i neprijateljstvo prema narodima – sve ćemo to kultivisati u svest ljudi“, naveo je Dals.

On je upozorio da će jedan mali broj ljudi shvatiti o čemu se radi.

REKLAME: OSTATAK ČLANKA U NASTAVKU

„Ali, takve ćemo ljude staviti u bespomoćan položaj, ismevati se sa njima, oklevetati ih i proglasiti ih otpadnicima društva“, deo je paklenog plana CIA. Mi ćemo, dodao je Dals, rušiti duhovne vrednosti, vulgarizovati i uništavati osnove narodne moralnosti.

„Na takav način ćemo rasklimati pokoljenje za pokoljenjem. pridobijaćemo ljude u detinjstvu i mladalačkom dobu, uvek ćemo glavnu stavku da bacamo na omladinu, demoralisati je, učiti razvratu i beščašću. Eto, tako ćemo mi to da uradimo „, naveo je direktor CIA.

Dals je smatrao da američke obaveštajne službe najviše pažnje treba da posvete destrukciji Rusije.

„Mi moramo imati automatske garancije koje obezbeđuju da čak i nekomunistički, te nominalno prijateljski režim Rusije ne raspolaže ubuduće nikakvom vojnom moći, u ekonomskim odnosima da silno zavisi od spoljnjeg sveta, da nema ozbiljnu vlast nad glavnim nacionalnim manjinama, te da ne uspostavi nikad više ništa nalik na ‘gvozdenu zavesu’.

U slučaju da takav režim uspostavlja neprijateljstvo prema komunistima, a prijateljstvo prema nama, moramo se pobrinuti da ovi uslovi i pored toga budu nametnuti. Ali, mi moramo ako ne milom, onda silom da ih pridobijemo radi zaštite naših interesa „, navodi se u doktrini CIA.