Molitva Časnome Krstu je jaka molitva koja nam kaže da je Krst spasenje. Da treba da ljubimo Boga kroz bližnjeg svog. Da ne činimo zlo i da ne dozvolimo nečastivom da čini zlo kroz nas. Samo nas Krst može spasti od nečastivog.

Sponsored links:

Krst tera đavole, pretvara ih u dim, topi ih kao oganj vosak i štiti one koji ljube Boga. Njegova sila dolazi is Isusove žrtve na Krstu radi ljudi i radi našeg spasenja, koji je sišao u pakao da uništi đavole i tako nam darivao Krst Časni, da nas štiti od svakog zla zajedno sa Bogorodicom Djevom.

MOLITVA ČASNOME KRSTU

Slava Gospode, Krstu Tvome Časnome! Neka vaskrsne Bog, i neka se razveju neprijatelji Njegovi, i neka beže od Lica Njegova oni koji ga mrze. Neka iščeznu kao što iščezava dim, kao što se topi vosak na domaku ognja; tako neka izginu đavoli pred licem onih koji ljube Boga i osenjuju se krsnim znakom, i koji radosno govore: Raduj se, prečasni i životvorni Krste Gospodnji, koji progoniš đavole silom raspetog na tebi Gospoda našeg Isusa Hrista, koji je sišao u pakao i satro silu đavolsku, i koji nam je darovao tebe, Krst Svoj Časni, za proganjanje svakog protivnika. O, prečasni i životvorni Krste Gospodnji, pomaži mi uvek sa Svetom Vladarkom, Djevom Bogorodicom, i sa svima Svetima zanavek. Amin.

REKLAME: OSTATAK ČLANKA U NASTAVKU

(Izvor: Beograd.in)