Najbitniji dan u životu, venčanje, lako može da poropadne, i to sve zbog torte. Ono što bi trebalo da dodatno zasladi čitav doživljaj, moglo bi da učini upravo suprotno, a sve zbog načina na koji ste došli do torte.

Sponsored links:

Naime, svadbena torta treba da bude naručena iz neke poslastičarnice, bilo da ste je naručili vi ili osoblje restorana u kome slavite. U suprotnom, inspekcija rada može da upadne u toku slavlja i da, pored dozvola za rad fotografa, konobara i muzike, traži i dokaz da je tortu napravilo stručno lice, odnosno radnja registrovana za tu delatnost.

Iako je danas retkost da mladenci naručuju mladenačku tortu kod tetki i ostale rodbine, jer ni restorani ne žele da se nađu na lošem glasu zbog salmonele ili drugih zaraza hranom, pa ih naručuju kod legalnih proizvođača, bolje je da date više novca nego da razmišljate.

Pogotovo što je Inspekcija rada od ovog meseca najavila znatno intenzivnije i nenajavljene kontrole svih delatnosti u celoj Srbiji. Zakonom o inspekcijskom nadzoru je propisana novčana kazna od 50.000 do 500.000 dinara za prekršaj za fizičko lice koje obavlja delatnost ili vrši aktivnost kao neregistrovani subjekat.

REKLAME: OSTATAK ČLANKA U NASTAVKU

Kada je obavljanje određene delatnosti ili vršenje određene aktivnosti dozvoljeno jedino u formi pravnog lica, za navedeni prekršaj kazniće se fizičko lice koje obavlja delatnost ili vrši aktivnost kao neregistrovani subjekt i to novčanom kaznom od 200.000 do 2.000.000 dinara.

Upravo je izveštaj Inspektorata za rad pokazao da se najviše neregistrovanih subjekata bavi trgovinom, ugostiteljstvom, popravkom i održavanjem motornih vozila, preradom i obradom drveta i proizvodnjom predmeta od drveta, zanatskim uslugama i izvođenjem građevinskih radova.

(Izvor: Srbijadanas.com)

REKLAME: OSTATAK ČLANKA U NASTAVKU