Anđeli, naime, pomažu samo kada im se obratimo, kada ih zamolimo, uvek i bezuslovno.

Sponsored links:

Kaže se da na rođenju svako od nas dobije anđela čuvara, kome treba da se obraćamo. Jedino tako, anđeo će moći da odgovori na naše molbe.

On je čovekov nabolji prijatelj, jer mu pomaže da spase dušu. Kada nastupi strašni Sud, naš anđeo čuvar je taj koji će biti naš zagovornik kod Boga. Iako mnogi tvrde da su videli anđele, najviše je onih koji mogu da ih osete.

Najbolji primer anđeoskog prisustva je kada ga jednostavno osetite. Prosto osetite njihovo prisustvo, što je poput zagrljaja koji je kao talas prepun ljubavi, svuda oko vas. Ako imate osećaj da ste u prisustvu anđela, verovatno jeste. Sve od arhanđela, pa do vaših anđela čuvara, sva ova saosećajna bića premošćuju vašu fizičku realnost sa svojom čistom, duhovnom energijom.

REKLAME: OSTATAK ČLANKA U NASTAVKU

Što im više verujete i što više verujete u njihovo postojanje, to će više blagoslova obasipati ka vama. Anđeli su čekali na nas da budemo spremni, a sada je to vreme.

Varijacije prisustva anđela će biti obelodanjene narednih godina, kada izlečimo rane prošlosti i zakoračimo u budućnost. Anđeli su čekali na nas da budemo spremni, a sada je to vreme.