Predstavljamo vam odgovore na četiri pitanja o pravoslavlju, koji će vam objasniti šta znači biti pravoslavan i ko je pravi pravoslavac!

Sponsored links:

1. Šta je Pravoslavno Hrišćanstvo-Pravoslavlje?

Pravoslavlje je (pravo) slavljenje Boga, prava vera u Jednoga Boga u Trojicu. Na taj način Pravoslavlje je proglas radosti na Zemlji, poziv na delatnost u ovom svetu po uzoru na Hrista Gospoda.

Pravoslavlje je prevashodno život i podvig koji u svom temelju ima Pravoslavnu Liturgiju i kao takvo predstavlja jedini pravi zalog budućnosti svet.

REKLAME: OSTATAK ČLANKA U NASTAVKU

2. Šta sadrži Pravoslavlje?

U Pravoslavlju je sadržano sve ono što zadovoljava čovekove duhovne potrebe, stoga je Pravoslavlje najbolja škola duhovnosti, jer u sebi sadrži lik Gospoda Isusa Hrista a imajući Hrista Pravoslavlje ima sve.

U samoj stvari Pravoslavlje nije drugo do ličnost Hristova produžena kroz vekove, produžena kao Crkva. Zato je hristos osnovna istina Pravoslava.

REKLAME: OSTATAK ČLANKA U NASTAVKU

3. Šta znači biti pravoslavan?

Biti pravoslavan znači biti u neprestanom podvigu od čoveka ka Bogočoveku Hristu.Čovek može u svom kabinetu na osnovu knjiga da postane katolik ili protestan ne dolazeći u dodir sa životom tih religija-

Ali da bi neko postao pravoslavac mora da se pogruzi u stihiju pravoslavlja, da počne pravoslavno da živi.Treba dakle po rečima Sv.Grigorija Bogoslova najpre sebe da očisti pa onda druge da uči čistoti, treba najpresebe učiniti mudrim, pa tek druge učiti mudrosti, treba najpre sam postati svet pa onda druge prosvećivati, treba se sam približiti Bogu pa onda druge privoditi Njemu.

REKLAME: OSTATAK ČLANKA U NASTAVKU

4. Da li se pravoslavlje dokazuje? Da li ga treba dokazivati?

U Pravoslavlju ne govorimo o stvarima koje ne znamo već svedočimo o onomešta je poznato.Zato se Pravoslavlje ne dokazuje već se pokazuje po jevanđelskimrečima:

“Dođi i vidi” dođi i vidi prvo Hrista Bogočoveka, sve Svetitelje, sve ispovednike Pravoslavlja.Zato je za svakog ko hoće da pojmi Pravoslavlje jedini načinneposredno (lično)pravoslavno iskustvo.