Nakon mnogo pričanja, pisanja, upozoravanja, napokon je stigla potvrda da je svet duboko zakoračio u poslednja vremena koja najavljuju dolazak Antihrista i potpuno razotkrivanje apsolutnoga greha na celoj planeti. To je hrišćanima najavljeno u biblijskoj knjizi Otkrivenja.

Sponsored links:

Sve što ta knjiga sadrži trenutno se odmotava pred našim očima, a vrhunac te knjige je zastrašujuća najava koja svedoči o tome kako će celo čovečanstvo biti primorano pokloniti se zveri, Antihristu, te će biti primorano da inplatira antihristov žig u svoje telo ako žele da prežive, kupuju, prodaju.

Ona (ZVER nap. A.) čini da se svima – malima i velikima, bogatima i ubogima, slobodnjacima i robovima – udari žig na desnicu ili na čelo i da niko ne može kupovati ili prodavati osim onog koji nosi žig sa imenom Zveri ili sa brojem imena njezina. Otkrivenje. 13: 16-17.

O mikročipovanju ljudi poslednjih nekoliko godina jako se puno govori, a kampanja čipovanja pogotovo u SAD u poslednjih nekoliko meseci poprimila je zastrašujuće oblike. U novom „Obamacare“ zakonu jasno piše da će RIFD čipovi biti kao identifikacija ugrađeni u telo sve do jednog čoveka. Na 1004. stranici ovog zakona piše: „Čip koji ćemo ugraditi u ljude imaće sve mogućnosti praćenja, ali će biti i povezan sa bankovnim računom. U zakonu se spominje i zakonski okvir mikročipovanja stanovništa pa tako u istom zakonu piše i „Najkasnije 36 meseci od stupanja ovog zakona na snagu, čipovi moraju biti ugrađeni“. S obzirom na to da je taj sporni zakon stupio na snagu 23 mart 2013., to bi značilo da će po zakonu čip morati da imaju svi do 2017.

REKLAME: OSTATAK ČLANKA U NASTAVKU

Mikročipovanje se reklamiralo preko najvećih svetskih medija, a bivša direktorka DARPA-e, odnosno agencije američkog ministarstva odbrane zaduženog za razvoj vojne tehnologije, sada jedna od direktorki moćnog Googlea, Regina E. Duncan gostujući u jednoj emisiji pre nekoga je vremena predstavila mikročipove koje će svi želeti, s kojima se čovek pretvara u „super čoveka“ obdarenog moćima, u impuls, sistematski vibrirajući koji će moći upravljati tehnologijom, mislima, dodirom.

To je, mogli bismo reći, bio vrhunac kampanje koji je naravno urodio plodom. Ljudi naime čekaju u redu kako bi si u meso ugradili mikročip, a o tome je pisao i The Telegraph. Jedan od mnogih koji se već čipova je i Martin Vismaer koji je zbog mikročipa neverovatno srećan jer sada, kako kaže, sav svoj novac može čuvati unutar svoga tela! (??) Zahvaljujući 12 milimetara dugačkom staklenom računarskom čipu ugrađenom u njegovo telo, on više ne mora misliti ni o čemu. Umesto njega misliće mikročip.

Naime, on nije jedini, ljudi čekaju u redu kako bi si u telo ugradili mikročip koji će, kako govore, koristiti kao budilnik ili ključeve kojima će otvarati vrata automobila ili kuće u potpunosti zavedeni, isprogramirani i nesvesni da mikročip omogućava eliti da se jednim klikom reše svih tih ljudi ili ih pak mogu isprogramirati za razne zločine, što će se naravno događati s obzirom na to da su sami pristali da budu u službi Antihrista.

REKLAME: OSTATAK ČLANKA U NASTAVKU

VeriChip (poznatiji i kao PositiveID) ispunjava sve kriterijume koji će Antihristu omogućiti da obeleži svako ljudsko biće koje želi prodavati ili kupovati. VeriChip je RFID čip koji se ubacuje u ljudsko meso. On se danas već koristi preko Obamacare programa u zdravstvene svrhe te se već naveliko ugrađuje bolesnim ljudima na prevaru kako bi „supervizori“, mogli stalno pratiti bolesnog pacijenta. Naravno, to je laž i prevara kojom su ljudi navučeni dali svoju, od Boga danu, slobodu onome ko tim čipom upravlja.

To je ista tehnologija kojom se čipuju životinje kako bi se mogle vratiti vlasniku kada se izgube, a sada se čipuju svi oni ljudi koji očito slobodnom voljom žele imati „vlasnika“, odnosno Antihrista iznad sebe. Mikročipovanje se odvija u SAD, ali iu Evropi i samo je pitanje dana, trenutka kada će i vama biti pružena ta demonizovana prilika.

Iznenađuje činjenica da je uprkos brojnim upozorenjima odziv veoma veliki, što pokazuje da ljudi ipak nisu svesni onoga što rade samima sebi i kako se tim činom samovoljno klanjaju zveri. Stavati mikročip u svoje telo i prepustiti svoje, a opet Božje biće zveri zaista se graniči sa zdravim razumom, pogotovo ako je taj mikročip najavljen u Bibliji kao prokletstvo. Zbog toga, budite jako oprezni i po cenu života ne primajte Žig zveri jer koliko god vam govorili o tehnološkim pogodnostima ove tehnologije, morate znati kako primanjem mikročipa u sebe prestajete da budete ljudi i postajete računar, odnosno robovi iskonskog zla koje je, ako je suditi prema znakovima iz Otkrivenja, već među nama.

REKLAME: OSTATAK ČLANKA U NASTAVKU

„Za njima eto i trećeg anđela koji vikaše iza glasa: Ko god se klanja zveri i liku njezinu te primi žig na čelo ili ruku, pit će vino gneva Božjega, nerazvodnjeno, natočeno već u čaši srdžbe njegove! I biće udaren na muke u ognju i sumporu svetim anđelima naočigled i naočigled Jaganjcu. Dim muke njihove suklja u sve vekove. Ni danju ni noću nemaju počinka oni koji se klanjaju zveri i liku njezinu i ko god primi žig s imenom njenim. U tom je postojanost svetih – onih što čuvaju zapovesti Božje i veru Isusovu. Otkrivenje. 14: 9-12.

„I treći anđeo za njim ide govoreći glasom velikim: Ko se god pokloni zveri i ikoni njenoj, i primi žig na čelo svoje ili na ruku svoju, i on će piti od vina gneva Božijeg, koje je nepomešano utočeno u čašu gneva Njegovog, i biće mučen ognjem i sumporom pred anđelima svetima i pred Jagnjetom. I dim mučenja njihovog izlaziće va vek veka; i neće imati mira dan i noć koji se poklanjaju zveri i ikoni njenoj, i koji primaju žig imena njenog“ (Otkrivenje 14: 9-12.