Ovaj običaj, zasnovan je na rečima Svetog apostola Pavla, koji je, proučavajući ortodoksne hrišćane, zapisao sledeće

Sponsored links:

Podeljena su mišljenja o tome kako se treba ponašati u crkvi, a posebna se polemika vodi oko toga da li bi žene bez marame trebalo da ulaze u crkvu i mole se Bogu.

Reči apostola Pavla

Ovaj običaj, zasnovan je na rečima Svetog apostola Pavla, koji je, proučavajući ortodoksne hrišćane, zapisao sledeće:

REKLAME: OSTATAK ČLANKA U NASTAVKU

– Svaka žena koja se gologlava moli Bogu ili Proroku sramoti svoju glavu, jer je jedno isto kao da je ošišana, jer ako se žena ne pokriva, neka se i šiša, ako li je stid na ženi šišati se ili brijati se, neka se pokriva.

Sveti apostol Pavle je nakon dužeg razmišljanja na temu nošenja marama u crkvi dodao:

– Sami u sebi sudite. Da li je lepo da se žena gologlava moli Bogu?

REKLAME: OSTATAK ČLANKA U NASTAVKU

Iz ove rečenice, više je nego očigledno da, po apostolu Pavlu, marama je obavezna za ženske osobe u crkvi.

Zbog čega je to sramota?

Analiza stihova otkriva razlog stava apostola Pavla.

REKLAME: OSTATAK ČLANKA U NASTAVKU

U trećem stihu, jedanaeste glave, apostol Pavle govori o božanskom redu i poretku u crkvi, gde se jasno vidi gde je čije mesto.

– Hoću da znate da je svakom mužu glava Hristos, a muž je glava ženi, a Bog je glava Hristu.

Zato po tumačenju svetog Nikodima Georita, kada Sveti apstol kaže da je žena koja se gologlava moli sramota, to kaže zbog toga jer ona time narušava bogouspostavljen poredak i sramoti svoga muža, jer time pokazuje da se odrekla vlasti muža i vlasti koja mu je poverena od Boga.

Na taj način žena narušava poredak koji je Bog zamislio i odredio.

izvor: (stil.kurir.rs/espreso.co.rs)