Beograd je glavni a ujedno i najveći grad u Srbiji. U samom gradu živi oko 1,3 miliona stanovnika. Zbog veoma povoljne lokacije na ušću Save i Dunava, imao je veoma bitnu ulogu kroz istoriju. Zbog toga se na Beograd gledalo kao na vrata Panonije jer bi onaj ko osvoji Beograd imao otvorena vrata ka celoj Panonskoj niziji.

Sponsored links:

Dokazi ukazuju na to da je Beograd star preko 7000 godina. Kada su ga Kelti osvojili 279. godine p.ne. dali su mu ime Singidunum. U drugog vijeku su ga osvojili Rimljane te su mu dali i titulu grada. Prilikom velike seobe naroda, naselili su ga Sloveni, te je u narednih 1000 godina često mjenjao vlasnika. Postao je glavni grad Srbije za vreme kralja Dragutina. Pao je pod turske ruke 1521. Kroz svoju istoriju Beograd je bio dio 115 ratova, a čak 44 puta je bio uništen.

Nakon rimskog osvajanja grada

Nakon što su ga osvojili Rimljani, grad više nije menjao vlasnika. Zahvaljujući veoma bitnoj poziciji- grad je odlično napredovao i imao veliku prednost u trgovini koja je njegove stanovnike činila bogatijim. Ujedno je bio i veoma bitan strateški te je to dovelo do toga da se Rimsko carstvo pobrine da je grad dobro branjen.

Nakon smrti cara Teodosija, Rimsko carstvo se podelilo na dva dela a Beograd je pripao Istočnom rimskom carstvu. Zbog jako loše situacije u carstvu i najezde Huna- Beograd je pao pod hunske ruke te je u potpunosti sravnjen sa zemljom, a njegovi stanovnici su prodani u roblje. Vizantijci su grad uspjeli vratiti pod svoje ruke 454. ali su ga nedugo nakon toga ponovo izgubili. U jednom trenutku su gradom upravljali i Ostrogoti. Grad je vlasnika mjenjao nekoliko puta za samo 50-ak godini. Vizantija je uspostavila kontrolu nad gradom 504. godine. Justinijan je 535. godine uložio mnogo u proširenje grada i pojačanje odbrane. Grad je uživao 50 godina mira, međutim sva ta ulaganja u odbranu nisu urodila plodom jer su grad zauzeli Avari u uništili ga. Narednih 300 godina, oko grada su se borili Mađari, Bugari i Vizantijci te je nekoliko puta bio uništen.

Nakon smrti cara Teodosija, Rimsko carstvo se podelilo na dva dela a Beograd je pripao Istočnom rimskom carstvu. Zbog jako loše situacije u carstvu i najezde Huna- Beograd je pao pod hunske ruke te je u potpunosti sravnjen sa zemljom, a njegovi stanovnici su prodani u roblje. Vizantijci su grad uspjeli vratiti pod svoje ruke 454. ali su ga nedugo nakon toga ponovo izgubili. U jednom trenutku su gradom upravljali i Ostrogoti. Grad je vlasnika mjenjao nekoliko puta za samo 50-ak godini. Vizantija je uspostavila kontrolu nad gradom 504. godine. Justinijan je 535. godine uložio mnogo u proširenje grada i pojačanje odbrane. Grad je uživao 50 godina mira, međutim sva ta ulaganja u odbranu nisu urodila plodom jer su grad zauzeli Avari u uništili ga. Narednih 300 godina, oko grada su se borili Mađari, Bugari i Vizantijci te je nekoliko puta bio uništen.

Kroz Beograd su prolazile vojske Prvog i Drugog krstaškog rata.

loading...

Stefan Dragutin je grad dobio od svog punca- Stefana V, te je on ujedno i prvi srpski vladar koji je kontrolisao Beograd. Služio je kao glavni grad srpske države.

Grad je posebno napradovao za vrijeme Stefana Lazarevića, sina Kneza Lazara. Stefan je bio turski vazal dobar dio svog života, međutim nakon bitke kod Ankare uspio je dobiti nezavisnost zahvaljujući situaciju u Osmanskom carstvu.

Grad je 1427. bio vraćen Mađarskoj te je Smederevo postalo novi glavni grad Srbije. Turci su 1440. i 1456. neuspješno pokušali zauzeti grad, te narednih 60 grad nije menjao vlasnika sve do 1521. kada je Sulejman Veličanstveni uspeo da zauzme grad a njegove stanovnike je preselio u blizinu Istanbula u regiju koja je dobila nzavi: Beogradska šuma.

Tokom Prvog srpskog ustanka, Beograd je bio pod Srpskom vlašću sve do ugušenja ustanka 1813. nakon Drugog srpskog ustanka Beograd je postao dio Srbije koja je iako dio Turske- imala veliku autonomiju. Mihajlo Obrenović je proglasio Beograd glavnim gradom 1841. Do 1918. je bio glavni grad Srbije, nakon toga glavni grad kraljevine SHS, Kraljevine Jugoslavije, Socijalisticke republike Jugoslavije, Srbije i Crne Gore i od 2006- Srbije.

loading...