Australijsko Ministarstvo za imigraciju i graničnu zaštitu izdalo je novu listu zanimanja koja su im potrebna za 2016-2017 godinu, a za koje možete da se prijavite.

Sponsored links:

Ova lista će stupiti na snagu od 1. jula 2016. godine i odnosi se na one koji budu aplicirali za australijsku vizu.

U tu grupu spadaju radne vize: stalna boravišna viza za stručne radnike; privremene vize – u trajanju od 4 godine u kojem bi radnici radili u određenim oblastima da bi onda mogli da apliciraju za stalnu vizu; privremena viza za diplomce – život i rad u Australiji nakon završetka studija.

Među zanimanjima koje se traže su menadžer projekta, industrijski inženjer, inženjer agrokulture, biomedicinski inženjer, nautički arhitekta, šumar, veterinar, nastavnik, kiropreaktičar, pedijatar, neuroplog, reumatolog, fizijatar, hirurg, medicinske sestre, zidar, stolar, električar, socijalni radnici, psihoterapeuti…

REKLAME: OSTATAK ČLANKA U NASTAVKU

Pogledajte koja još zanimanja su im potrebna, možda nađete i svoju profesiju:

Pogledajte koja još zanimanja su im potrebna, možda nađete i svoju profesiju:

Papiri-za-Australiju-poslovi-2

REKLAME: OSTATAK ČLANKA U NASTAVKU

Papiri-za-Australiju-poslovi-3

Papiri-za-Australiju-poslovi-4

Papiri-za-Australiju-poslovi-5

REKLAME: OSTATAK ČLANKA U NASTAVKU

Papiri-za-Australiju-poslovi-6