Otežanu komunikaciju i loše energetske vibracije stvara prenatrpanost, ali i manjak stvari u vašem domu. Dobra energija u domu postiže se ako je prostor harmonizovan.

Sponsored links:

Prostor treba da probudi želju u nama da se vratimo u njega. Previše zemljanih boja (smeđi tepih, na primer) u centru doma, vraćaju na prošle događaje i stalno se priča o prošlosti.

Stakleni zidovi, i uopšte velike staklene površine, povezuju s prirodom i eksterijerom, ali tu je potreban veliki oprez. Previše stakla izaziva umor, a moguće su i povrede i štete ako se stakla razbiju.

Staklena posuda za novac – stavljati samo krupne novčanice

REKLAME: OSTATAK ČLANKA U NASTAVKU

Crna posuda za novac pretvara energiju u jedan korak dalje – za spoljašnje i unutrašnje bogatstvo. Zavisi od toga šta se u posudama nađe, to će se i ostvariti. Ne treba ih držati ni na dohvat ruke, jer će se stalno uzimati ostavljeni novac za sreću.

Slike u domu

Slika starog čoveka nagoveštava dugovečnost. Slikom vodopada prizovite uspešnu karijeru. Slike s vatrenim bojama pomažu da se podstakne veći ugled. Slike mladog, zelenog drveta pomažu da se stvori obilje. Slika feniksa pomaže da se stvori široki put u životu.

REKLAME: OSTATAK ČLANKA U NASTAVKU

Ako vam je neko obećao da će za vas skinuti dugu s neba, onda se sigurno malo šalio, jer dugu niko nikad nije dodirnuo, niti spustio na zemlju. Ali bi bilo dobro da u domu imate sliku duge.

Ona uvek usrećuje ljude i njenihsedam spektakularnih, svetlećih boja znače čaroliju i novi, lepši život.

(Izvor:bktvnews.com)

REKLAME: OSTATAK ČLANKA U NASTAVKU